English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

MIA DIO SANIGAS EsperantoShare with friends on Facebook


MIA DIO SANIGAS Esperanto
Mia Dio sanigas,
Mia Dio sanigas,
Mia Dio,mia Dio
sanigas
Kaj en Liaj vundoj ni estis
sanigitaj
Kaj el ĉiu povro ni estis
elaĉetitaj
Kaj el ĉiuj malsanoj ni estis
resanigitaj
Kaj el ĉiuj malbenoj ni estis
elaĉetitaj
Mia Dio sanigas,
Mia Dio sanigas,
Mia Dio,mia Dio
sanigas
Kaj en Liaj vundoj ni estis
resanigitaj
LA PREĜO DE JZ
Sinjoro Jesuo Kristo, mi dankas al vi, ke vi je kruco de Golgoto mortis pro miaj pekoj,
kaj vi forverŝis vian sangon pro mia justigo, en viaj vundoj ni estis resanigitaj.
Mi dankas al vi, ke nun mi povas inviti vin en mian koron kaj fari Vin Sinjoro de mia vivo. Amen.
Mia Dio sanigas,
Mia Dio sanigas,
Mia Dio,mia Dio
sanigas
Kaj en Liaj vundoj ni estis
resanigitaj
Kaj el ĉiu povro ni estis
elaĉetitaj
Kaj el ĉiuj malsanoj ni estis
resanigitaj
Kaj el ĉiuj malbenoj ni estis
elaĉetitaj
Mia Dio sanigas,
Mia Dio sanigas,
Mia Dio,mia Dio
sanigas

Georg Zmozek
esperantigis Lubomir Fajth
 

TOP 20


Jesuo, mia Sinjoro Esperanto


AL VI APARTENAS ĈIU LAŬDO Esperanto


VI STARAS ĈE PORDO KAJ FRAPAS Esperanto


Dankon, Jesuo Esperanto


Ĉar Dio tiel amis la mondon


VI ESTAS MIA RIFUĜO Esperanto


Dankon, Jesuo Esperanto


VI ESTAS SAVANTO KAJ KURACISTO MIA Esperanto


VIN MI LAŬDAS, JESUO Esperanto


NI LAŬDU LA SINJORON Esperanto


MIA DIO SANIGAS Esperanto


NI LAŬDOS KAJ ADOROS VIAN NOMON - ESPERANTO


KONFIRMU SANKTECON DE LA SINJORO DE HOMAMASOJ Esperanto


I know who loves me